Featured

 • The Town’s old industries/ Hen Ddiwydiannau’r dref

  Dolgellau Hen Ddiwydiannau'r Dref
  Friday/Dydd Gwener:  12 01 2018:  10:00 – 16:00: Free Library/ Llyfrgell RhyddOes ganddoch chi unrhyw hen luniau, storïau neu erthyglau hoffech eu rhannu i ymwneud â hen ddiwydiannau’r dref..? Os oes, fe allwch ein cynorthwyo i ddysgu mwy ynghylch treftadaeth ein cymuned. Dewch draw i rannu eich eitemau dros baned. Fe all eich lluniau gael eu defnyddio mewn llyfr newydd ar hen ddiwydiannau’r dref
  Do you have any old photos, stories or articles you would like to share relating to the town’s old industries..? If so, you could help us learn more about our community heritage. Please come over to share your items over some refreshments. Your photos could be used in a new book on the town’s old industries

 • Wedding Fair:
  Between Santes Dwynwen 25th January and Valentine’s day 14th February

Do ∼ Gwneud

 • Walk
 • Bike
 • Adventure
 • Diary
 • Events