Working committee 17th January 2018

Prynhawn da Pawb,
Here is a summary of the last meeting of Discover Dolgellau Working Committee and other activities for your interest.  If anyone would like to join the working committe please contact us. Dyma grynodeb o Bwyllgor Gweithio Darganfod Dolgellau a gweithgareddau eraill. Os hoffech ymuno a’r grwp cysylltwch a fi ar ebost.1. Discover Dolgellau has agreed to take on the Sunday Market. Mae Darganfod Dolgellau wedi cytuno parhau i redeg y Farchnad Sul.
2. The Wedding Fair has its full allocation of stall holders. It will be held on the 11/02/18.  It is anticipated that it will be well attended. Mae’r Ffair Briodas yn llawn ac yn barod i’w chynnal ar yr 11/02/18. Rhagwelwn bydd llawer o fobl yn mynychu.
3. The Honey Bun competition will be held in Y Sospan on 10/02/18 at 2pm. Posters will go up for this soon. Bydd y gystadleuaeth Hyni Byns yn Y Sospan ar y 10/02/18 am 2yh. Bydd posteri i hyn yn fuan.
4. It’s great to see the decorations and events for the Love Dolgellau 3 weeks 25/01/18 tan 14/02/18 (date correction for my previous email!).  Braf yw gweld yr addurno a digwyddiadau at y Cyfnod Caru 25/01/18 tan 14/02/18 (Cywiro fy ebost diwethaf!).
5. Remember that the Discover Dolgellau website now has a calendar for events. Send any wording and dates for events to me to add them to the calendar.  Cofiwch fod calendr digwyddiadau ar ein safle we nawr. Gyrrwch y geiriau a dyddiad i mi os hoffech ychwanegu eich digwyddiad.

discoverdolgellau.co.uk/diary/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *